Tút chống nhận vơ bản quyền 2018Đầu tiên a  em lấy 1 kênh cổ cổ tí cho có trust .
a em úp vài video vớ vẩn lên sau dùng vài kênh trắng 2018 reupp lại . xong vào kênh cổ nhận bản quyền .
a em  nuôi kênh đấy tầm 1 tuần đi tự nhận  mình nhiều vào cho dễ rồi có trust .
xong rồi chơi kênh chính thì render xong anh úp lên úp xong vào kênh cổ kia reup xong tự đập gậy mình.
Có trust thì tầm 40p là dính rồi . xong có mail.báo xong a rút gậy ra. Xong .
đéo thằng nào nhận được nữa ngoài mail a đã nhận kia.
   phạm thu hường

Không có nhận xét nào